Het Ankaful Psychiatric Hospital is een van de drie psychiatrische ziekenhuizen in Ghana, gebouwd in 1965. Het biedt opname en behandeling aan ruim 250 mannen en vrouwen met psychiatrische problematiek.

In Cape Coast staat het ziekenhuis ook wel bekend onder de naam 

'mental'. Mensen die er opgenomen zijn (geweest) hebben vaak te

maken met stigmatisering en ervaren moeilijkheden bij hun terugkeer

naar  de community.

https://www.mboagh.com/projects

In mei 2019 hebben we besloten om een verdere samenwerking te stoppen. Waar mogelijk helpen we nog met materialen.

In maart 2019 hebben we het rehabilitatiecentrum opnieuw bezocht. Er is een permante staf om het centrum te draaien. Naast de verpleegkundige staf werken er ook een naaister, wever, en timmerman. Zij leren de patienten om te gaan met de middelen en materialen die er zijn. Zij doen dit met de materialen die we ooit in het activiteitencentrum hebben gestoken. Het activiteitencentrum is dus verplaatst naar hier. Ook zijn er bijenkassen. De ananasplantage ligt stil omdat er een jaar een ander gewas moet groeien om de grond vruchtbaar te houden.

Rondom de gebouwen is nog genoeg te doen aan onderhoud. De toiletvoorziening wordt niet gebruikt en ligt er stil bij. De keuken daarin tegen is dan weer goed georganiseerd. 

De directeur van het ziekenhuis wil graag de contacten met de GGZ houden, maar verteld hetzelfde verhaal waarom dat niet lukt. Aan ons de vraag hoe nu verder? 

 

 

Ook in 2018 wordt er gewerkt aan de plannen over het rehabilitatiecentrum. Er is een wisseling geweest van bestuur in Ankaful en daardoor hebben we een aantal gesprekken opnieuw moeten voeren. Vanuit de GGZ-Oost-Brabant is er nog steeds interesse om het centrum mee op te zetten. In Ankaful werken patienten ondertussen in de ananasplantage en op de boerderij. Gelukkig gaan de ontwikkelingen daar rustig door.

 

We zijn een jaar verder, en achter de schermen wordt hard gewerkt aan een overeenkomst tussen de GGZ-OostBrabant en het ziekenhuis in Ankaful. Helaas is het zo dat de economische situatie in Ghana niet best is.

Hierdoor worden plannen voor vernieuwingen door de regering niet ondersteunt. Wij proberen dan ook een al langer bestaand initatief mede op te pakken. Dit is het rehabilitiatiecentrum wat Ton in begin 2014 al heeft gezien.

Het rehabilitatiecentrum is eigenlijk een klein dorp, wat bestaat uit woningen, een boerderij, een naaiatelier en werkplaats. Er wonen nu al mensen. Patienten vanuit het psychiatrisch ziekenhuis worden gestimuleerd om in het rehabilitatiecentrum activiteiten te gaan doen om straks in de maatschappij goed te kunnen aansluiten.

Buiten de financiele middelen voor materialen zal er vanuit het ziekenhuis een projectleider dienen te zijn die het project draaidende houdt. Dit betekent voor het ziekenhuis extra inzet en daarmee salariskosten. Er ligt nu een voorstel dat, vanuit de GGZ-OostBrabant 2x per jaar een medewerker naar het psychiatrisch ziekenhuis gaat om kennis te delen over hoe men de patienten, kijkend naar de achtergrond van hun ziekte, motiveert om de maatschappij weer in te gaan. Dit dan via het rehabilitaitiecentrum.

 

Tijdens Ton zijn bezoek aan Ankaful, in 2014, heeft hij een rehabilitatiecentrum gezien. Dit centrum wil men uitbouwen met de hulp van de GGZ Oost Brabant. Het heeft veel potentie, dus wij gaan voor een verdere samenwerking.

Twee medewerkers van de GGz zijn, in 2013, 14 dagen in Anakful geweest. Samen met Ekow, onze adviseur, en medewerkers van het ziekenhuis zijn er plannen gemaakt voor de toekomst. Het wachten is nu op de definitieve stukken. Komen ze van beide kanten overeen dan kan een samenwerkingsovereenkomst worden getekend.

Tijdens onze reis, in 2013 hebben we de touwtjes aangetrokken. Ons bezoek heeft vruchten afgeworpen. In Anakful was de volledige staf aanwezig om met ons te spreken. Na terugkeer in Nederland lag er een instemmmingsbrief om te blijven samenwerken. Twee medewerkers van de GGZ gaan nu naar Ankaful om een werkplan te maken.

Daarnaast zijn Marieke en Martin in 2011 in Ankaful geweest. Vanuit hun bouwkundige kennis hebben zij gekeken naar de gebouwen. Zij hebben in een rapport adviezen gegeven over het onderhoud van de gebouwen. Het rapport wordt op dit moment besproken in Ghana.

 

In augustus 2007 zijn we met een groep van elf jongeren onder leiding van Ton Schepens en Lia van Antwerpen naar Ghana gegaan. De doelstelling van deze reis was enerzijds de Ghanese cultuur ontdekken, anderzijds lopende projecten bezoeken en een week deelnemen aan een eigen project.

Na een mooie en indrukwekkende reis, ontstond er bij een aantal reizigers de wil om een eigen project te starten. We hebben de mogelijkheden bekeken en gekozen voor een project rondom Psychiatrisch ziekenhuis Ankaful in Cape Coast. Dit ziekenhuis hebben we tijdens onze reis bezocht en heeft ontzettend veel indruk gemaakt. 

Het project bestaat uit verschillende fasen:

Fase 1 - het bieden van materiele steun. Dit heeft zich onder andere  geuit in een lakenactie in Son en Breugel, waarin 500 lakens verzameld en verscheept zijn. Deze lakens zijn inmiddels in Cape Coast aangekomen en worden gebruikt op bedden van patiënten. Op deze lakens is heel enthousiast gereageerd door de directie van Ankaful psychiatric hospital. Wij willen dan ook alle sponsoren hartelijk bedanken!

Fase 2- het opzetten van een activiteitencentrum. Om dit te verwezelijken hebben we twee stagiaires van de Fontysopleiding sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) bereid gevonden hun eindstage aan ons project te verbinden. In maart 2010 gingen Saima Vereijken en Lobke de Wit naar Ghana om de, toen nog lege en vervallen ruimtes, gereed te maken en deels in te richten. Ze zijn er tevens aan toekomen om een start te maken met het organiseren van activiteiten. Een project is, het van lege waterzakjes maken van tassen.

Onder het kopje 'activiteitencentrum' vindt u meer informatie over de eindstage van Saima en Lobke en houden ze een gastenboek bij.

Fase 3 - het overdragen van specialistische kennis. Hiervoor werken we samen met GGZ Oost Brabant. Deze fase gaat vorm krijgen door een werkgroep binnen de GGZ. Op dit moment zijn we druk bezig met de ledenwerving hiervoor. We hopen op een langere termijn werknemers van de GGZ te kunnen uitzenden naar Ankaful psychiatric hospital, zodat ze kennis omtrent de bezigheidstherapie kunnen overdragen aan lokale verpleegkundigen. Onder het kopje 'GGZ' vindt u meer informatie over deze fase 3.