Rehabilitatiecentrum in Ankaful

Meer ambulante hulp verlenen en werken vanuit de kracht van de patiënt (kijken wat iemand nog wel kan) zijn  duurzame opties voor een psychiatrische patient die wil terugkeren naar de maatschappij.Het rehabilitatieproject zou hiervoor een goede start zijn. Daarnaast werkt deze manier van werken tegen stigma - dat sterk aanwezig is in Ghana t.o.v. psychiatrische patiënten - omdat patiënten weer verbinding leren leggen met maatschappij. Met ons project, in samenwerking met de GGZ- Oost Brabant, willen we meer patiënten terug laten keren naar de maatschappij.Het psychiatrisch ziekenhuis Ankaful stelt hiervoor zelf een projectleider aan, die ondersteund wordt door het managementteam. Bij de GGZ-ZO Brabant ligt het voorstel om medewerkers van de GGZ naar Ghana uit te zenden om hun ervaring en ondersteuning te delen in het Ankaful psychiatrisch ziekenhuis, gedurende enkele weken per jaar.De stichting " samen verder " heeft de jaarlijkse collecte gehouden voor bovenstaand project. Met deze collecte is 6000 euro opgehaald. Dit geld gaan we gebruiken om onze doelstelling; psychiatrische patienten verbinding leren leggen met de maatschappij, te bereiken.

In augustus is een gedeelte van dit geld overhandigd aan het bestuur van de instelling. In november is een van de medewerkers van de GGZ in Ghana om de laatste afspraken over  de samenwerking op papier te krijgen

Verpleegkundige uitwisseling

Sinds kort is er een contact met Zuidzorg. Vanuit Zuidzorg is er belangstelling om verpleegkundige naar Ghana te laten gaan om te leren hoe er daar gewerkt wordt en om projecten te draaien die nodig zijn in een Ghanees ziekenhuis. Als stichting kijken we mee om de contacten te leggen en te bemiddelen tussen het ziekenhuis en de Zuidzorg. Ivm ziekte van een van de contactpersonen ligt dit project stil.

Jongerenreis

In augustus  zijn 3 jongeren en 2 leden van het stichtingsbestuur naar Ghana geweest. De 3 jongeren zijn in de 1e week bij een gastgezin geweest. Zodoende leerden zij de Ghanase gewoontes en cultuur van heel dichtbij kennen. De 2e week hebben zij samen met de parochiejongeren van Duayuw Nkwanta het jeugdhonk opgeknapt. Het jeugdhonk is de oude kerk. Nu werd het gebruikt als extra klaslokaal. Voor de opknapbeurt moest de school wel even uit het pand. Zowel onze jongeren als die van Ghana hebben hard samengewerkt om de oude kerk echt om te toveren tot een prima gebouw, waar school en jongeren volledig samen gebruik van kunnen maken. Met muziek en dans is het jeugdhonk in gebruik genomen. Het geld om dit project te doen kwam uit de opbrengst van de Dineravond 2014.

De 3e week hebben onze reizigers Ghana als vakantieland gezien: met de oude historie, prachtige natuur en eeuwenoude gewoontes. Ook deze week was er een met ontdekkingen en emoties, en vooral veel plezier.

Voor de jongeren was deze reis een leerzame reis.Voor de bestuursleden was het een vruchtbare week. Zij hebben diverse projecten bezocht een weer eens onderhandelt, projecten afgerond en ideeen gekregen voor nieuwe projecten. Bijv: In Wa, bij het revalidatiecentrum hebben zij het geld van St Paulien overhandigd. Daarvan hebben we ong 500 euro gekregen om het naai atelier, schoenmakerij en rolstoelmakerij van materialen te voorzien. Br Bosco heeft het geld dankbaar aanvaard en er de nodige materialen van gekocht. En ook het psychiatrisch ziekenhuis in Ankaful is bezocht.