Na in 2021 een jaar van weinig activiteiten gehad te hebben starten we in 2022 weer met frisse zin.

Nog steeds staat het project " Plastic afval bouwt een toekomst in Ghana" boven aan de lijst.

We zijn in volle gang met het uitvoeren van acties die we in 2020 hebben vastgesteld om dit project te laten slagen.

Doelstelling; dit jaar 1 fabriekje te laten draaien. Zie onderstaande:

PLASTIC AFVAL BOUWT DE TOEKOMST IN GHANA.

 Via stichting Sun in Ghana ben ik aanraking gekomen met Ghana.

Bij alle reizen die ik met deze stichting naar Ghana maakte, viel het mij op dat Ghana heel veel plastic afval heeft, wat ook overal gedumpt wordt. www.suninghana.nl

 Via het Eindhovens dagblad kwam ik in aanraking met Dave Hakkens van PRECIUS PLASTIC.Hij bracht een idee in de wereld, om met minimale kleine apparaten maximale plastic verwerking te doen. Www.preciousplastic.com

Via Sr. Comfort, lid van de Ola zusters in Ghana en directrice in het St Elisabeth ziekenhuis in Hwidiem, kwam ik op het idee om een plastic verwerkingsapparaten naar het ziekenhuis te halen om daar plastic afval om te laten smelten tot plastic spalken en andere hulpmiddelen. Tijdens mijn laatste reis zag ik nl. dat bestaande en bruikbare plastic voorwerpen verknipt werden tot spalken en braces. 

Sr. Comfort heeft het idee om jonge tienermoeders een nieuwe toekomst te bieden. Dit door hen aan het werk te zetten om plastic te verzamelen, te verwerken en te verkopen aan het ziekenhuis. Www.ghanola.com. Zo wil de zuster middelen genereren waarvan deze en andere tienermoeders zichzelf kunnen ontwikkelen om een zelfstandig bestaan op te bouwen voor henzelf en hun gezin.

De stg. Sun in Ghana heeft dit project inmiddels geadopteerd en als stichting zullen we zorg dragen voor de uitwerking.

 

Wat moet daarvoor gebeuren:

Er moet een machine worden aangekocht en in elkaar gezet

Duplicaten van deze machine zijn te maken van lokale materialen, zodat er bij succes uitbreiding kan plaatsvinden.

Werkruimte kan gevonden worden door zeecontainers te hergebruiken. Deze zeecontainers zijn volop aanwezig bij de ziekenhuizen.

Helaas niet bij dit ziekenhuis, maar van een collega ziekenhuis kan een zeecontainer worden overgenomen.

Of een (lege)  ruimte bij het ziekenhuis wordt ( her) ingericht.

Winstgevendheid zit in het feit dat het basis materiaal plastic afval is. Te verkrijgen via inzamelingsacties bij de ziekenhuizen, scholen en via gemeenschapsacties. Deze acties zijn er nu al.

De producten die gemaakt worden kunnen worden afgestemd op de vraag.

Te beginnen bij de ziekenhuis materialen; spalken, braces, serviesgoed.

Sr. Comfort heeft vanuit het bisdom veel contacten in diverse ziekenhuizen en kan daardoor voor een stabiele afzetmarkt zorgen.

Vanuit het netwerk van de congregatie kan ook de marketing verzorgd worden en andere afnemers gevonden worden, zodat er een variatie aan producten ontwikkeld kan worden.

Wat gaat dat kosten in 2022: helaas kunnen we uit India, zoals het plan was in 2020,  geen machines bestellen.

Dus moeten we in Nederland bestellen. Hiermee komen de kosten ruim hoger te liggen dan in 2020.

De 1e aanschaf van de 1e 3  plastic verwerkingsapparaten is 8500 euro.

Via KLM worden deze overgvlogen. Deze transport kosten zijn 2500 euro.

Daar in zeecontainer als werkplaats inrichten; aanschaf en verplaatsing :1000 euro

Stroom via een solarcel; 1500 euro voor de solarcel. Later aan te schaffen. Eerst wordt het fabriekje geinstalleerd.

Totaal: 13500 euro.

 

Dit is een innovatief project: er zijn 3  “simpele “ machines nodig om plastic te verwerken.

Wij gaan in september/oktober met een techneut naar Hwidiem om de machines in de ruimte te plaatsten. Dit doen we samen  met de technische school. Zij kunnen dan zorgen voor onderhoud en evt. een 2e serie machines bouwen.

Jonge tienermoeders kunnen het werk uitvoeren. Dit is aanvoer van plastic organiseren, machines bedienen voor productie en de verkoop van producten coördineren. Hiervoor gaan we in maart 2023 terug. We evalueren dan de opstart van het project en gaan de tinermoeders verder begeleiden. 

Het ziekenhuis heeft belang bij een goed een betaalbare voorraad.Van spalken tot servies. En alle andere voorwerpen die zij kunnen gebruiken.

Als het project aanslaat zijn er mogelijkheden tot uitbreiding via de Ola sisters. Zij hebben meerdere ziekenhuizen onder hun hoede.

Via de uitvinder van “precoius plastic“ machines, is er een website beschikbaar met instructiefilms en ervaringscontacten.

Vanuit de ziekenhuizen of via scholen zijn er technici die de machines kunnen bouwen en onderhouden.

De technici leren aan de tienermoeders hoe de machines te gebruiken en simpel onderhoud.

Marketing en promotie loopt via de kanalen van de Ola sisters. Op den duur wordt dit overgenomen door de tienermoeders.

Kortom een plan met potentie, en daarom worden we gesteund door Wilde Ganzen, Lions Club Son en Breugel, Rotary Son en Breugel, Wereldhuis Oirschot en nog vele anderen. Maar i.v.m de gestegen kosten kunnen we nog donaties gebruiken.