Ghana reis 2017: maart

Ton, altijd bezig, voor de parochie, voor vragen die uit het parochieel werk voort komen, voor ontwikkelingswerk in de brede zin, maar ook zeker voor zijn gezin en kleinkinderen,

Een van zijn vaste activiteiten zijn de werkzaamheden voor Ghana.

Als voorzitter van Stichting Sun in Ghana  weet hij door zijn enthousiasme steeds weer anderen te motiveren actief inzet en bijdrages te leveren aan het werk voor Ghana, bv als bestuurslid, verzamelen van middelen en goederen met opslag en vervoer, en dan nu ook het delen van kennis en vaardigheden.

Dat doet hij overigens niet alleen maar met het totale bestuur. Een bestuur waarvan de leden regelmatig, net zoals Ton, naar Ghana gaan om met eigen ogen te zien hoe e.e.a. verloopt.

Vanzelfsprekend gebeurd dat allemaal op eigen kosten en de stichting draagt niets bij aan die reizen. Terecht want het uitgangspunt van de Stichting is dat elke gedoneerde euro ook in Ghana voor de doelgroep ter beschikking komt.

Dit jaar ging hij samen met nog een bestuurslid Henk van Eijndhoven, Ghana weer bezoeken om de voortgang te observeren van de projecten die de Stichting Sun in Ghana, ontstaan naar aanleiding van die jongeren reis, nog steeds met raad en daad ondersteund. Daarnaast zijn bestaande contacten uitgebouwd en nieuwe initiatieven bezocht. Behalve Henk gingen deze keer een bakkersechtpaar en een gynaecoloog mee.

Dit bakkersechtpaar heeft hun kennis, vaardigheden en ondernemerszin gedeeld met een vrouw die een eigen bakkerij heeft maar graag uitbreiding van producten en schaalvergroting wil bewerkstelligen om zo meer mensen een baan te kunnen bieden.

Lees: van een inkomen voorzien zodat zij hun gezin kunnen onderhouden en de kinderen scholing kunnen geven.

Het echtpaar was zich al maanden aan het voorbereiden. Ze hadden zich verdiept in de aanwezigheid en regelmatige beschikbaarheid van grondstoffen, mogelijkheden om de houdbaarheid te verbeteren met de faciliteiten als in Ghana bij een doorsnee gezin aanwezig, Ze hebben zelfs een geavanceerde machine zoals die hier gebruikt worden om “productie” te leveren dermate vereenvoudigd ontworpen en laten maken, zodat zij die zelf in hun koffer mee konden nemen. Dat werd een succes. Tijdens de gesprekken die Ton met het echtpaar gehouden heeft kwam ook naar voren dat als de bakkers eenmaal in Ghana met de bakkerij bezig gaan, er wel meer ideeën ontstaan om meer variatie in producten aan te brengen, productie uit te breiden, de kwaliteit te verbeteren, langer houdbaar te maken en de producten in de markt te zetten. Het gezelschap zou daar, zeker  na deze reis  heel graag extra middelen voor mee beschikbaar stellen zodat meteen actie ondernomen kan worden en het de initiatief neemster mogelijk kan maken voortgang te geven aan de adviezen.

De gynaecoloog, die hier met pensioen is, ging mee op reis om te kijken hoe hij zijn ervaring kan gebruiken in Ghana. In de ziekenhuizen die wij ondersteunen, het st John of God Hospital en het st Elisabeth ziekenhuis en het ziekenhuis in Nandom zijn nog steeds behoefte aan kennis en kunde. Door de reis van Arthur naar Ghana en de gastvrijheid van de Ghnaese ziekenhuizen is er een samenwerking tot stand gekomen.

De stg. Sun in Ghana zal blijven ondersteunen bij het maken en onderhouden van de contacten.

Vanuit hier en vanuit alle betrokkenen.

 

Wil je alles lezen over de reis klik  dan op de volgende link: madanfoinghana.waarbenje.nu