Speelmateriaal voor het St. John of God Hospital in Duayaw Nkwanta
Dankzij de inzet van dagelijks bestuurslid Henriëtte Merks, werkzaam bij het St. Franciscus ziekenhuis in Roosendaal, heeft ‘Instore Kids Corners’ ons in de gelegenheid gesteld om een aantal spelmodules, speelmatten en softplay elementen te verschepen naar Ghana ten behoeve van het St. John of God Hospital in Duayaw Nkwanta. Met deze materialen kan het ziekenhuis een prettige omgeving realiseren voor de vele kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen.
De kosten voor de verscheping zijn gedragen door  Stichting Sun in Ghana, dankzij donaties welke de stichting heeft ontvangen.
Een couveuse en een gynaecologische stoel voor het St. John of God Hospital in Duayaw Nkwanta
Door het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal is aan stichting Sun in Ghana een couveuse en een gynaecologische stoel beschikbaar gesteld ten behoeve van het St. John of God Hospital in Duayaw Nkwanta. Zowel door de couveuse als de stoel zullen de omstandigheden voor artsen, ander personeel, maar zeker voor de patiënten aanzienlijk verbeteren. Naast deze verstrekkingen heeft het ziekenhuis nog een aanzienlijke hoeveelheid verpleegkundig materiaal beschikbaar gesteld, dat verdeeld zal worden tussen het St. John of Gods Hospital en het St. Elisabeth Hospital in Hwidiem
De kosten van verscheping van deze goederen heeft stichting Sun in Ghana voor haar rekening genomen.
Materiaal voor het opknappen en inrichten van het activiteitencentrum in psychiatrisch ziekenhuis Ankaful in Cape Coast
Begin dit jaar heeft onze Stichting allerlei materialen ingezameld om het activiteitencentrum binnen project Ankaful op te knappen en ten dele in te richten. Twee stagiaires SPH zoijn in maart naar Ghana toe gegaan om dit activiteitencentrum op te zetten. Zij hebben alle materialen verpakt en verzendklaar gemaakt. Met de materialen is het activiteitencentrum voor een belangrijk deel worden schoongemaakt, geverfd en opgefleurd. Dit is mede gebeurt door de stagiaires en de medewerkers/patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis Ankaful zelf. Op deze website treft U nog meer projecten aan met betrekking tot Ankaful. Ook de stagiaires houden een dagboek bij op deze website.  
De kosten van de verscheping zijn door stichting Sun in Ghana betaald dankzij donaties welke wij hebben mogen ontvangen.