Nieuwsbrief EBA SUKUU fonds

Stichting Sun in Ghana

Maart 2018.

 

Wij zijn, met jullie hulp, sponsor van zes kinderen!

Zr Comfort is directrice van het ziekenhuis in Hwidiem. Het st Elisabeth ziekenhuis. Zij is lid van de Ola sisters congregatie. Er zijn meerder zusters van alle leeftijden. Deze zusters hebben ook een eigen school opgezet. Met een basisschool en een middelbare school. Op deze school sponsoren wij 6 kinderen. Ieder kind is uitgezocht door zr Comfort. Zij kent de families en weet zeker dat jullie hulp goed terecht komt.

Zr Comfort verteld over hen het volgende :

A. : We begonnen A. bij Senior High School te helpen in haar derde kwartaal. Ze was even uitgevallen tijdens haar secundaire opleiding die ze niet kon afronden, ondanks de inspanningen die in haar opleiding werden gedaan. Na de uiteindelijke afronding van het voortgezet onderwijs koos ze voor een handel, en ging ze een kappers opleiding doen. Ze heeft die in Duayaw Nkwanta afgerond en werkt nu als kapster. A heeft hiermee het schoolfonds verlaten.

J.: Hij komt uit een zeer arme familie maar hij kwam toch naar Junior High school. Hij stopte met school in het derde jaar door financiële problemen.

J. werd op onze sponsorlijst gezet, zodat hij terug naar school kon en die heeft hij afgerond. Na zijn laatste examen schreef hij dat hij naar de hogere middelbare school wilde gaan. Zr Comfort wist niet waar hij was, en toen ze hem vond , kon ze hem niet overreden om naar High School te gaan. J. is hiermee uit ons schoolfonds gegaan.

D. : Zij is in Junior High school klas één, zij heeft twee jaar meer om Junior High School te voltooien, omdat ze extra hulp nodig heeft met studeren. Zij zal nog drie jaar in het Senior High school blijven. Er is verbetering in haar prestaties, het is de hoop van Zr Comfort dat ze zal blijven verbeteren en de examens zal halen.

E.: Hij is een van een tweeling en in zit op Junior High School. Hij zit in dezelfde klas als D. Hij heeft het goed gedaan in zijn jaar. Hij heeft hetzelfde aantal jaren om de school af te ronden als D.

P.: Zij zit op de middelbare school in de tweede klas. Ze heeft een jaar om haar middelbaar onderwijs te voltooien, dan zal ze het hoger onderwijs volgen.

P.: Hij heeft de eerste zes jaar gehaald en start in het volgende studiejaar zijn hogeschool. Hij doet goed op school en is serieus met zijn studie.

We willen als stg Sun in Ghana 6 kinderen sponsoren.

Omdat een kind niet meer naar school komt en een kind nu werkt was er ruimte voor 2 nieuwe kinderen.

Zr Comfort heeft deze kinderen uitgezocht:

Twee meisjes, een tweeling. We verwelkomen hen graag.

Een persoonlijk verhaal van hen volgt en een volgende nieuwsbrief.

 

STG Sun in Ghana; KvK-nummer 17.23.81.56 Per 1 januari 2009 is de Stichting Sun in Ghana door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) www.suninghana.nl Rekeningnummer Nl17rabo0147321409 t.n.v. stichting Sun in Ghana

.