Nieuwsbrief EBA SUKUU fonds Stichting Sun in Ghana December 2018

Zo aan het eind van het jaar is het weer tijd voor een nieuwbrief van het Sun in Ghana

"EBA SUKUU" schoolfonds. De 2 meisjes van de tweeling hebben ons een dankbrief gestuurd. We willen die graag met jullie sponsors en geïnteresseerden delen.

 

Wat was de reden ook alweer waarom wij het EBA SUKUU schoolfonds zijn begonnen.

Zuster Comfort, onze contact persoon, hoorde van haar mede OLA zusters die de leiding van een primairy and secundairy school hebben dat er nogal wat kinderen stopten met de scholing omdat ouders, vaak tijdelijk, het schoolgeld niet kunnen betalen. Het komt nogal eens voor dat het een 1 ouder gezin betreft. Soms kunnen ouders slechts 1 semester niet betalen omdat een van de oogsten (voor een deel) mislukt is. Daardoor kwam zij op het idee deze nood voor te leggen aan Sun in Ghana. Haar voorstel was om ouders zo te helpen dat school voortgang gegarandeerd is.

In Ghana is er gratis maar ook verplicht basisonderwijs voor iedereen. De kinderen kunnen niet zelf hun vakken kiezen: zij krijgen een basispakket met Engels, lezen, rekenen en schrijven erin. Ongeveer driekwart van de kinderen gaat naar school. De kinderen die niet gaan hebben niet genoeg geld om een schooluniform (verplicht), boeken, pennen, of schriften te kopen. De middelbare school is niet per se verplicht. Hiervoor moet je wel schoolgeld betalen. Daarom kunnen veel kinderen niet naar een vervolgonderwijs. Ook al kunnen zij goed leren, studie beurzen zijn er niet voor de middelbare school. Ook maken de meeste kinderen in Ghana hun school niet af omdat ze thuis moeten werken en op het land voor meer inkomen voor het gezin moeten zorgen.

Samen met Sr Comfort helpen wij vanuit Nederland 6 kinderen met een financiële ondersteuning zodat zij naar school kunnen gaan. Dit is niet alleen voor de kinderen goed, het is voor hun hele familie een positieve impuls.

Ook andere brieven ontvingen wij recent.

Hieruit kun je lezen hoe dankbaar de kinderen zijn voor de steun die ze krijgen. Je leest ook dat ze hard werken voor een serieus diploma en zeker ook doorzetten.

 

Donaties:

Jullie steunen ons al; maar weet je nog meer mensen die ons kunnen steunen? Geef dan onderstaande gegevens door:

Wil je ook helpen? Je kunt één of meer kinderen naar school laten gaan, door middel van een financiële bijdrage. Jouw bijdrage is welkom en komt goed terecht!

Vaste donateur:

- Voor 8,50 euro per maand neemt je deel aan het kinderstudiefonds.

- Voor 25 euro per maand ondersteun je een kind op de basisschool of het voortgezet onderwijs.

- Voor 300 euro per jaar ondersteun je een kind om een heel jaar naar school te gaan.

Als je een kind naar school wilt helpen, help je ons dus om een kind zorgeloos naar school te laten gaan!

Help een kind, geef via ons!

Je kunt jouw donatie overmaken naar rekeningnummer: NL17RABO0147321409

t.n.v. stichting Sun in Ghana. onder vermelding van EBA SUKUU schoolfonds.

STG Sun in Ghana; KvK-nummer 17.23.81.56 Per 1 januari 2009 is de Stichting Sun in Ghana door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) www.suninghana.nl Rekeningnummer Nl17rabo0147321409 t.n.v. stichting Sun in Ghana

 

Rest ons jullie, een sfeervolle Kerst, een gezond en geweldig 2019 te wensen. Ook namens Zr Comfort en de kinderen die wij ondersteunen.