Het Sun in Ghana  Eba Sukuu fonds ( kind-school fonds)

Wij, stichting Sun in Ghana, zijn op zoek naar donateurs die maandelijks/ jaarlijks een bedrag willen doneren zodat er een kind in Ghana naar school kan. Ouders zijn in Ghana zelf verantwoordelijk voor het te betalen schoolgeld van hun kind. Dit kunnen niet alle ouders opbrengen waardoor sommige kinderen geen onderwijs kunnen volgen. Sommige kinderen volgen een of meerdere jaren onderwijs en moeten dan stoppen omdat de ouders het schoolgeld niet meer op kunnen brengen. We weten allemaal dat onderwijs ontzettend belangrijk is voor de toekomst van kinderen dus help ons deze kinderen een toekomst te geven. Dit kan door een kind te sponseren per jaar. Door met een bedrag van 25 euro per maand of door 8 euro 50 per maand in ons studiefonds te storten. Door meerdere mensen een klein bedrag te laten doneren kunnen we toch een aantal kinderen naar school laten gaan.

De  school waar deze kinderen naar toe gaan is:

OLAPreparatory School is een school beheerd door de OLA zusters. De school heeft een aantal van 700 kinderen.

Het begint met Preschool, 2  jaar I.S. kleuterschool één en twee, dan naar de klas1-6(6 jaar) dan naarJunior HighSchool (JHS) voor 3 jaar. De leerlingen sluiten JHS af met een landelijk examen, dat op nationaal niveau wordt afgenomen. De basisschool in Ghana duurt elf jaar(11).

Als ze slagen voor hun examen dan gaan de leerlingen naar de Senior High School.(SHS). Dit is een andere school dan die van de OLA zusters.De SHS is voor jaar en wanneer ze hun examens halen kunnen de leerlingen naar de universiteit, technisch onderwijs, of beroepsonderwijs.

Dit systeem geldt voor elk onderwijs in Ghana.

Over welke kinderen hebben we het:

James Mensah is een jongen van 14 jaar oud. Hij zit op de junior high school in de derde klas. Hierna gaat bij naar de middelbare school, welke ook 3 jaar duurt. Daarna zou hij dan  naar een universiteit gaan wat 4 jaar duurt. Zijn vader overleed toen hij 10 jaar oud was. Zijn moeder bleef achter met 8 kinderen. James is het vierde kind. De moeder heeft een klein handeltje. Hij werkt soms in de omgeving en krijgt hiervoor een klein bedrag. Hij is een serieuze jongen en zou heel graag naar school geen maar door de financiële situatie thuis kan hij zich nu helaas niet focussen op zijn studie.

Deborah Asamoah is een leerling uit de 5de klas van de basisschool. Voor haar is het moeilijk om het onderwijs te volgen vanwege de financiën. Ze is een van de vier uit het gezin. De ouders zijn niet in staat om haar schoolgeld te betalen waardoor ze niet deel kan nemen aan de examens van de tweede ronde. Daarom is ze sinds het nieuwe schooljaar thuis gebleven. De vader, die timmerman is, heeft steeds geholpen maar heeft zijn arm gebroken. Sinds die tijd kan hij zijn arm niet meer gebruiken en hierdoor is zijn inkomen komen te vervallen. De moeder, die een klein winkeltje had, heeft dit verloren omdat ze het kapitaal dat ervoor nodig was heeft gebruikt om de kinderen te eten te geven. Nu is de moeder werkloos.

Ebenezer Atta Poku is een student aan de middelbare school. Ook zijn broertje studeert aan deze school. De financiële omstandigheden van het gezin maken verder studeren moeilijk. Ze zijn met z’n tweeën. Het is voor hen onmogelijk om schoolgeld te betalen deze periode. Van de vorige periode staat er nog een schuld open. Er is hun gevraagd om het schoolgeld te betalen maar omdat ze dit niet kunnen worden ze terug naar huis gestuurd. Hun vader, die taxichauffeur is, heeft gedaan wat hij kan. Sinds vader kamt met lichamelijk problemen en hierdoor geen taxi meer kan rijden is het gezin in financiële problemen geraakt. De moeder woont niet in hetzelfde gezin, is niet werkzaam en heeft elders nog 2 andere kinderen. De vader heeft moeite om voor ze te zorgen. De moeder is niet in beeld bij de kinderen, ook niet bij de vader. 

Anestasia Opokuah is een goede leerling op school bij de OLA zusters. Zij zou kunnen gaan studeren, maar ze kiest ervoor om een beroep te leren. Ze wil naar de kapperschool. Zij heeft er de financiële middelen niet voor. De Ola zusters hebben haar aangemeld op school en de daarvoor benodigde middelen bekostigd. Om Anestasia op school te houden zijn er nog meer financiële middelen nodig.

Patience Akrobetu heeft alleen een moeder die lijdt aan aids. Moeder is stervende. De OLA zusters helpen Patience nu om toch naar school te kunnen blijven gaan. Patience wil graag blijven leren. Maar straks zonder moeder wordt dat onmogelijk zonder financiële steun.

Donaties                                                                                                                                                        

Wilt u ook helpen? U kunt één of meer kinderen naar school helpen door middel van een financiële bijdrage.

Iedere bijdrage is welkom en komt goed terecht!

Vaste donateur:

- Voor 8,50 euro per maand neemt U deel aan het kinderstudiefonds.

- Voor 25 euro per maand kunt u een kind naar de basisschool of het voortgezet onderwijs helpen. 

-  Voor 300 euro per jaar ondersteunt u een kind om naar school te gaan.

-

Wij zorgen ervoor dat de kinderen naar school gaan. 

Als u een kind naar school wilt helpen, helpt u dus om een kind zorgeloos naar school te laten gaan!

U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer:

Nl17rabo0147321409  tnv stg Sun in Ghana.