Stichting Sun in Ghana is de koepel voor verschillende ontwikkelingswerkprojecten in Ghana. De stichting is opgericht op 16 december 2008, als direct gevolg van een reis welke jongeren gemaakt hebben naar Ghana en contacten die tijdens deze reis zijn ontstaan. Omdat er meerdere hulpverzoeken uit Ghana zijn gekomen, wilde de Stichting niet enkel aan één plaats gebonden zijn, maar werken op meerdere plaatsen in Ghana waar ondersteuning nodig is.

De doelstelling van de stichting is:

a.       Het verwerven en beheren van financiële middelen ter verbetering van de medische en sociale omstandigheden in Ghana.

b.      Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De stichting bestaat uit een stichtingsbestuur en diverse commissies per project. Voorzitter van het stichtingsbestuur is Ton Schepens. Hij is met de jongeren op reis geweest en heeft veel affiniteit met Ghana, onder andere door de vele reizen die hij er heeft gemaakt. De overige leden van Stichting Sun in Ghana hebben ieder op hun eigen manier ook een speciale band met Ghana. Hierdoor is de wil en het enthousiasme om zich  in te zetten aanwezig!

Op deze site vindt je onder andere informatie over de lopende projecten, de samenwerkingspartners en Ghana zelf. Voor vragen of opmerkingen kun je natuurlijk een contactformulier invullen of contact met ons opnemen via de contactgegevens op deze site.

STG Sun in Ghana; KvK-nummer 17.23.81.56 Per 1 januari 2009 is de Stichting Sun in Ghana door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling RSIN 820208826 (ANBI) www.suninghana.nl

Rekeningnummer Nl17rabo0147321409 t.n.v. stichting Sun in Ghana. Hierop kunt u uw donaties storten.

Mocht je willen doneren voor een bepaald doel dan graag de naam van dat doel bij jouw donatie vermelden.

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            
       
Maak je eigen badge