Het Sun in Ghana  Eba Sukuu fonds ( kind-school fonds)

Wij zijn altijd op zoek naar donateurs die maandelijks of jaarlijks een bedrag willen doneren zodat er een kind in Ghana naar school kan. Ouders zijn in Ghana zelf verantwoordelijk voor het te betalen schoolgeld van hun kind op deze school.. Dit kunnen niet alle ouders opbrengen waardoor sommige kinderen geen onderwijs kunnen volgen. Er zijn kinderen die  een of meerdere jaren onderwijs volgen en dan stoppen omdat de ouders het schoolgeld niet meer op kunnen brengen. We weten allemaal dat onderwijs ontzettend belangrijk is voor de toekomst van kinderen dus help ons deze kinderen een toekomst te geven. Dit kan door een kind te sponsoren.

De  school waar deze kinderen naar toe gaan is:

OLA Preparatory School is een school beheerd door de OLA zusters. De school heeft een aantal van 700 kinderen. Het gaat hier om katholiek onderwijs.

Het begint met Preschool2  jaar I.S. kleuterschool één en twee, dan naar de klas 1 -6  (6 jaardan naarJunior HighSchool (JHS) voor 3 jaar. De leerlingen sluiten JHS af met een landelijk examen, dat op nationaal niveau wordt afgenomenDe basisschool in Ghana duurt elf jaar(11).

Als de kinderen slagen voor hun examen dan gaan ze naar de Senior High School.(SHS). Dit is een andere school dan die van de OLA zusters.De SHS is voor jaar en wanneer de jongeren de examens halen kunnen de leerlingen naar de universiteit, technisch onderwijs, of beroepsonderwijs.

Dit systeemgeldt voor elk onderwijs in Ghana.

Donaties                                                                                                                                         

Wilt u ook helpen? U kunt één of meer kinderen naar school helpen door middel van een financiële bijdrage. Iedere bijdrage is welkom en komt goed terecht!

Vaste donateur:

- Voor 10 euro per maand neem je deel aan het kinderstudiefonds.

- Voor 27,50 euro per maand deel je de kosten, met andere donateurs,  om een kind naar de     basisschool of het voortgezet onderwijs  te laten gaan. 

-  Voor 350 euro per jaar ondersteun je een kind om naar school te gaan.

Samen zorgen we ervoor dat de kinderen naar school gaan. 

U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer:

NL17rabo0147321409  tnv Stg. Sun in Ghana. Onder vermelding van EBA SUKUU schoolfonds.

Iedere donateur krijgt jaarlijks een nieuwsbrief waar de verhalen rondom het EBA SUKUU schoolfonds in opgeschreven staan.