Jaarverslag 2023

  1. Oprichting en doelstelling

De Stichting “Sun in Ghana” is de koepel voor ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in Ghana. De stichting is opgericht op 16 december 2008, als direct gevolg van een reis welke Sonse jongeren gemaakt hebben naar Ghana.

De doelstelling van “Sun in Ghana” is:

Het verwerven en beheren van middelen ter verbetering van de medische en sociale omstandigheden in Ghana.

Daarnaast het verrichten van alle activiteiten, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden.

1.1   Bestuurssamenstelling en werkwijze

  Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden met daarnaast een adviseur.

  Dit zijn de volgende personen:

  • Ton Schepens, voorzitter;
  • Kees van de Akker, penningmeester;
  • Jet van der Sanden - Merks, secretaris;
  • Lia van Antwerpen, lid;
  • Henk van Eijndhoven, lid;
  • Artur van de Walle, lid;
  • Ekow Lamptey, adviseur.

Er wordt projectmatig door werkgroepen gewerkt aan concrete acties voor steun aan de regio Duayaw Nkwanta en omgeving en Hwidiem, en soms in andere delen van Ghana.

Periodiek wordt in bestuursvergaderingen verslag gedaan van de voortgang van de activiteiten.

Nieuwe projecten worden aangedragen vanuit de bestaande contacten in Duayaw Nkwanta, Hwidiem.

Er is een website www.suninghana.nl voor publiciteit over de activiteiten van de Stichting Sun in Ghana.

Contact via de sociale media is er met een facebook pagina; Sun Ghana.

Als vrienden zijn daarin opgenomen de ziekenhuizen waar de stichting contact mee heeft.

 

  • Activiteiten

2.1 We konden weerom deelnemen aan sponsoractiviteiten, zoals de markt in Breugel en Nuenen.

Bij diverse Albert Heyns heeft de stichting de statiegeld actie gebruikt.

Vanuit de Lions Son en Breugel heeft de stichting de mogelijkheid gehad om mee te doen aan de Lucky Duck race. De stichting heeft hebben contact gehad met het Wereldhuis. Er is een mooi bedrag aan de stichting gegund, door het Werledhuis.

Daarnaast heeft de stichting zich in de Mooi Son en Breugelkrant kunnen promoten. Voor een grotere actie of reis plaats de stichting een artikel in die krant.

2.2. Het EBA SUKUU schoolfonds bestaat nu 10 jaar. Dit fonds ondersteunt 6 kinderen die in Ghana naar    school gaan. De kinderen worden uitgezocht door sr. Comfort. Het gaat om kinderen van basisschool tot en met het beroepsonderwijs. Er is een projectplan gemaakt en er zijn sponsors geworven. Om deze   sponsors te binden en boeien wordt er 1 x per jaar een nieuwsbrief verzonden.

2.3. In september 2019 heeft Stichting Sun in Ghana bij Wilde Ganzen een geldprijs gewonnen van 5000     euro voor het project; “Plastic afval heeft de toekomst.”  Naar voorbeeld van “precious plastic“ van Dave Hakkens willen we een plastic verwerkingsfabriekje opzetten in Hwidiem. Hierbij wordt plastic afval opgehaald, vermalen tot plastic korrels en versmolten tot vloeibaar plastic. Dit vloeibaar plastic kan  in mallen worden gespoten. Deze mallen kunnen allerlei voorwerpen gemaakt worden.

Er zijn 3 noodzakelijke machines in Ghana in oktober 2022. In maart 2023 is er nogmaals een delegatie naar Ghana gegaan om het project te bestendigen.

2.4 In Ghana heeft de stichting in het St John of God Hospital een zuurstof ringleiding kunnen aanleggen.

2.5 In het dorp Camp heeft de stichting de bouw van een kerkgebouw kunnen ondersteunen.

  1. Financiën:

3.1 Belangen: Alle bestuursleden zetten zich kosteloos in voor de stichting.

Voor zowel vergaderingen of reizen m.b.t. Ghana zetten de leden van de stichting zich geheel kosteloos in.

4 Bijeenkomsten:

 De leden van de stichting zijn in 2023 6 x bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering.