Jaarverslag 2022

 

  1. Oprichting en doelstelling

De Stichting “Sun in Ghana” is de koepel voor ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in Ghana. De stichting is opgericht op 16 december 2008, als direct gevolg van een reis welke Sonse jongeren gemaakt hebben naar Ghana.

De doelstelling van “ Sun in Ghana” is:

Het verwerven en beheren van middelen ter verbetering van de medische en sociale omstandigheden in Ghana.

Daarnaast het verrichten van alle activiteiten, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden.

 

1.1 Bestuurssamenstelling en werkwijze

Het bestuur bestaat uit zes bestuurders met daarnaast een adviseur.

Dit zijn de volgende personen:

  • Ton Schepens, voorzitter;

  • Kees van de Akker, penningmeester;

  • Jet van der Sanden- Merks, secretaris;

  • Lia van Antwerpen, lid;

  • Henk van Eijndhoven, lid;

  • Artur van de Walle, lid;

  • Ekow Lamptey, adviseur.

 

Er wordt projectmatig door werkgroepen gewerkt aan concrete acties voor steun aan de regio Duayaw Nkwanta en omgeving en Hwidiem, en soms in andere delen van Ghana.

Periodiek wordt in bestuursvergaderingen verslag gedaan van de voortgang van de activiteiten.

Nieuwe projecten worden aangedragen vanuit de bestaande contacten in Duayaw Nkwanta, Hwidiem,

Wa, en Takoradi.

 

Er is een website www.suninghana.nl voor publiciteit over de activiteiten van de Stichting Sun in Ghana.

Contact via de sociale media is er met een facebook pagina; Sun Ghana.

Als vrienden zijn daarin opgenomen de ziekenhuizen waar de stichting contact mee heeft.

 

  1. Activiteiten

 

2.1. Na de COVID 19 pandemie heeft de stichting in 2022 nieuwe activiteiten kunnen ondernemen.

We konden weerom deelnemen aan sponsoractiviteiten, zoals de markt in Breugel. Hier heeft de stichting aan deelgenomen in Septemer 22.

Daarnaast heeft de stichting zich in de Mooi Son en Breugelkrant kunnen promoten.Een artikel in Het Eindhovens dagblad heeft de nodige aandacht getrokken. De stichting heeft hebben sponsor contacten gelegd met het Wereldhuis en de Wereldwinkel.

2.2. Er is een aantal keer een statiegeldactie gehouden bij de AH in Eindhoven. De opbrengst van die acties komt ten goede aan het EBA SUKUU fonds.

 

2.3. Het EBA SUKUU schoolfonds bestaat nu 9 jaar. Dit fonds ondersteunt 6 kinderen die in Ghana naar school gaan. De kinderen worden uitgezocht door sr. Comfort. Het gaat om kinderen van basis school tot en met het beroepsonderwijs. Er is een projectplan gemaakt en er zijn sponsors geworven. Om deze sponsors te binden en boeien wordt er 2 x per jaar een nieuwsbrief verzonden.

 

2.4. In september 2019 heeft Stichting Sun in Ghana bij Wilde Ganzen een geldprijs gewonnen van 5000 euro voor het project; “Plastic afval heeft de toekomst.” Naar voorbeeld van “precious plastic“ van Dave Hakkens willen we een plastic verwerkingsfabriekje opzetten in Hwidiem. Hierbij wordt plastic afval opgehaald, vermalen tot plastic korrels en versmolten tot vloeibaar plastic. Dit vloeibaar plastic kan in mallen worden gespoten. Deze mallen kunnen allerlei voorwerpen gemaakt worden.

In oktober 22 zijn 3 leden van de stichting, een technicus en een gastreiziger, naar Ghana gegaan om het plastic verwerkingsfabriekje op te zetten. De stand van zaken in 22 is; container staat bij een school, die gerund wordt door de OLA sisters.

Er zijn 3 noodzakelijke machines in Ghana. Helaas zijn zij nog niet werkend en zal er in maart 2023 een vervolg reis komen.Doelstelling is dan om de machines werkend te hebben, onder begeleiding van een technische school en/of een ander Precious plastic bedrijf in Techiman. In 2023 zal dan een 2e vervolgreis plaatsvinden om de voortgang te evalueren.

Als het plastic project naar tevredenheid draait, is de intentie om, met onze connecties in Ghana meerdere fabriekjes op te zetten.

 

 

3. Financiën:

3.1 Belangen: Alle bestuursleden zetten zich kosteloos in voor de stichting.

Gemiddeld bezoeken de leden 10x per jaar een vergadering, zonder vergoeding hiervoor.

Reizen naar Ghana zijn geheel op eigen kosten van de bestuursleden.

 

4 Bijeenkomsten:

De leden van de stichting zijn in 2022 6x bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering.