Financieel jaaroverzicht 2021

Saldo 01-01-2021 € 13.320,36
Saldo 31-12-2021 € 14.717,40

Inkomsten 2021: € 3.920,50
Uitgaven in 2021: € 2.523,46
---------------

Batig saldo 2020: € 1.397,04

Saldo 1-1- 2021: € 13.320,36
----------------
Saldo 31-12-2020: € 14.717,40

Son en Breugel 25 januari 2022