Activiteitenplan 2022

Activiteit

Verantwoordelijk

Start

Stop

Financieel

Opmerking

2022

         

Uitrollen project:

Plastic afval heeft de toekomst.

Jet, Ton

Januari

December 2022

7500

Sponsoring vanuit Wilde Ganzen, Lions Son en particulieren

Lucky Duck race

Jet, Lia

Januari

April 2022

 

Nieuwe deelname

PR opzetten en tijdpad van publicaties , hoe maken we Sun in Ghana meer bekend

 

Februari/ Maart.

Daarna doorlopend.

Contact opnemen met Adrie Neervoort

 

Kleine artikelen in weekblad

Interview !

Geen doorlopend plan.

Wel publiciteit zoeken bij actie.

Breugels festijn 2021

Kees

Mei

September 2021

150 euro

Met meerdere aanwezig zijn.

Versturen container

Ton, Henk

 

Voor reis naar Ghana voor plastic project

325 euro ex tax per kuub.

Materiaal versturen wat nodig is voor het plastic project. Aanvullen met essentiële artikelen voor de ziekenhuizen.

Juni 2022

Reis naar Ghana

Ton

 

2022/2023

Tijdstip afhankelijk van

Covid.

Om project;

 “Plastic afval heeft de toekomst” op te starten en te begeleiden.

           
           

Doorlopend

         

Vervolg ( NICU) materialen

Arthur

 

Doorlopend

 

Contacten met Medic en Mediproma

Coördineren “ EBA SUKUU” schoolfonds.

Lia, Jet

2016

Doorlopend

1800 euro per jaar

In 2021 doel behaald.

In 2022 mogelijk restant van 2021 uitbetalen voor bijlessen. Dit ivm de sluiting scholen Covid 19 in 2020 en 2021.

6 de kandidaat selecteren

Emballage sponsoractiviteit

Lia, Jet

 

Doorlopend

600-900 euro

Iedereen kan winkels bevragen. Lia en Jet hebben flyers om te gebruiken.

Sponsoring

Allen

 

Doorlopend

 

Iedereen kan initiatieven ontplooien om inkomsten te genereren.